Podrobnosti záznamu

Název
    Indoor - soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex
Další názvy
    Závislost radonu v objektech a v podloží ve středočeském plutonu
Autor
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
    Mikšová, Jitka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Annals of Geophysics
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 1
Strany
    7
Rok
    2005
Výraz tezauru
    indoor soil gas radon,relationship,Central Bohemian Plutonic Complex
Klíčové slovo
    Bohemian
    Central
    Complex
    Gas
    Indoor
    Plutonic
    Radon
    Relationship
    Soil
Abstrakt (česky)
   Regresní závislost mezi radonem v podloží a radonem v objektech byla prokázána na datech z oblasti středočeského plutonu.
Abstrakt (anglicky)
   Based on the databases of soil gas radon and indoor radon the regression relationship was found in the districts covering the Central Bohemian Plutonic complex.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014