Podrobnosti záznamu

Název
    Induced polarization time and frequency characteristics
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Karous
Další názvy
    Časová a frekvenční charakteristika jevy VP [vyzvané polarizace]
Autor
    Karous, Miloš
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 53-75
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    fyzikální základy
    geoelektrika
    parametr
    polarizace indukovaná
Klíčové slovo
    Characteristics
    Frequency
    Induced
    Polarization
    Time
Abstrakt (česky)
   V článku je zaveden nový teoretický model metody vyzvané polarizace, který dovoluje popsat zákonitosti jevu vyzvané polarizace v časové a frekvenční doméně. Nově je zaveden pojem časové distribuce polarizovatelnosti jako spojité závislosti intenzity jevu vyzvané polarizace na časové konstantě. Podle navrženého modelu je možné tuto časovou distribuci polarizovatelnosti jednoduše odvodit z časových nebo frekvenčních měření. Časová distribuce polarizovatelnosti je charakteristická pro různé genetické typy zrudnění a významně se liší pro pyritizované a grafitické horniny.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 7. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012