Podrobnosti záznamu

Název
    Influence of hydratation on the characteristics of zirconium alloys oxide layers
Autor
    Gosmanová, G.
    Kolega, M.
    Kraus, I.
    Vrtílková, V.
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 1
Strany
    s. 1576-1580
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA106/04/0043, GA ČR
    Překlad názvu: Vliv hydratace na vlastnosti oxidických vrstev zirkoniových slitin
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    corrosion layer
    hydrated ZrO2
    zirconium alloys
Klíčové slovo
    Alloys
    Characteristics
    Hydratation
    Influence
    Layers
    Oxide
    Zirconium
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá vlivem hydratace na vlastnosti oxidických vrstev vznikajících na slitinách Zr po vysokoteplotní oxidaci v korozním prostředí VVER. Bylo ukázáno, že charakteristiky hydratovaných a dehydratovaných vrstev jsou odlišné.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012