Podrobnosti záznamu

Název
    Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis)
Další názvy
    Information on the GEOMIND international project (Geophysical Multilingual Internet Information Service)
Autor
    Hladík, Vít
    Sedlák, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 1997 ; Ostrava
Výraz tezauru
    geophysical data, metadata, information system, multilinguality, seismic, gravity, geoelectrical methods, airborne geophysics, petrophysics
Klíčové slovo
    Geofyzikální
    GEOMIND
    Informace
    Informační
    Internetový
    Mezinárodním
    Mnohojazyčný
    Projektu
    Servis
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje dosažené výsledky evropského projektu GEOMIND, zaměřeného na vytvoření jednotného evropského informačního systému pro geofyzikální data a databáze. První fáze projektu byla zaměřena na inventarizaci databázových zdrojů v jednotlivých zúčastněných zemích a používaných standardů. Byla provedena analýza potřeb budoucích uživatelů systému. Byl vytvořen základní datový model a koncept celého informačního systému.
Abstrakt (anglicky)
   Information on the GEOMIND international project (Geophysical Multilingual Internet Information Service)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014