Podrobnosti záznamu

Název
    Ing. Radan Květ, CSc. - narozeninový medailónek
Autor
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Informace České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 2
Strany
    s. 77-79
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Překlad názvu: Ing. Radan Květ - A Birthday Profile
    Rozsah: 3 s. : P
Předmětová kategorie
    anniversary
    birthday profile
    Radan Květ
Klíčové slovo
    CSc
    Ing
    Květ
    Medailónek
    Narozeninový
    Radan
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován krátkému zhodnocení odborných aktivit Radana Květa, které v letošním roce oslavil 85 narozeniny. Jubilant se zaměřil na geografii a hydrogeochemii i na systémové pojetí a propojení přírodovědných poznatků se společenskými vědami. Tyto aktivity se odrazily v rozsáhlém průzkumu o starých stezek. Rovněž je uveden seznam hlavních jubilantových publikací.
Abstrakt (anglicky)
   The paper is devoted to a brief evaluation of professional activities Radan Květ, which in this year celebrated his 85 birthday. Birthday person focused on geography and hydrogeochemistry and the system concept and linking scientific knowledge with the social sciences. These activities are reflected in his extensive survey on old paths. List of main birthday person publication is mentioned.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014