Podrobnosti záznamu

Název
    Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects
Autor
    Frantál, Bohumil
    Klapka, Pavel
    Kunc, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geography in Czechia and Slovakia
Strany
    S. 246-251
Poznámky
    Překlad názvu: Inovační potenciál v krajích ČR, ekonomické, společenské a regionální aspekty
    Rozsah: 5 s.95008200
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    correlation analysis
    innovative potential
    regions of the Czech Republic
Klíčové slovo
    Aspects
    Czech
    Economic
    Innovative
    Potential
    Regional
    Regions
    Republic
    Societal
Abstrakt (česky)
   Článek hodnotí inovační prostředí (potenciál) krajů a regionů NUTS II České republiky podle šesti zvolených ukazatelů. Zabývá se jednak mírou korelační asociace mezi jednotlivými ukazateli, jednak typologií regionů založenou na inovačním prostředí. Hlavním cílem článku je hodnocení relevance zvolené metodiky a její vysvětlení, stručné představení inovačního prostředí regionů ČR a jejich typologie. Dalším cílem je zajištění možnosti na zvolenou metodiku navázat v dalších pracích a využít ji např. pro podrobnější hierarchické členění území České republiky.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012