Podrobnosti záznamu

Název
    Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport
Autor
    Burian, Miloš
    Fišák, Jaroslav
    Kubínová, Petra
    Rohovec, Jan
    Skřivan, Petr
    Vach, Marek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water, Air and Soil Pollution
Svazek/č.
    Roč. 196, 1-4
Strany
    s. 369-383
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Překlad názvu: Anorganické polutanty v mokré atmosferické depozici a trajektorie jejich možného transportu
    Rozsah: 15 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    inorganic pollutants
    precipitation episodes
    source apportionment
    trajectory analysis
Klíčové slovo
    Atmospheric
    Deposition
    Inorganic
    Pollutants
    Possible
    Trajectories
    Transport
    Wet
Abstrakt (česky)
   Obsahem této práce je analýza transportních trajektorií a identifikace pravděpodobných emisních zdrojů souboru chemických prvků sledovaných ve vzorcích atmosférických srážek odebíraných v oblasti středních Čech, ČR. Podstatou je vyhodnocení významnosti transportních trajektorií získaných pomocí modelu HYSPLIT pro konkrétní doby trvání odebíraných srážkových epizod v závislosti na hodnotách korigovaných koncentrací sledovaných prvků v jednotlivých vzorcích. Navržený způsob korekce naměřených koncentrací prvků je zaměřen na eliminaci meteorologických vlivů nespecifických z hlediska směrů transportních trajektorií. Výsledky pro skupinu prvků s vyšší koncentrační úrovní v odebíraných srážkách souhlasí s předpoklady o jejich pravděpodobných nejvýznamnějších zdrojích.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012