Podrobnosti záznamu

Název
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrogeological basin of Prague (Czech Republic)
Další názvy
    Vstup a chování antropogenních estrogenů a gadolinia v povrchové vodě a v čístičkách odpadových vod v pražské hydrologické pánvi (Česká republika)
Autor
    Fuganti, A.
    Möller, P.
    Morteani, G.
    Pačes, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environmental Geochemistry and Health
Svazek/č.
    Roč. 289, č. 2006
Strany
    18
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Estrogens, gadolinium, sewage plant, Prague, hospitals, surface water, Moldau
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    Basin
    Czech
    Estrogens
    Fate
    Gadolinium
    Hydrogeological
    Input
    Plants
    Prague
    Republic
    Sewage
    Surface
    Water
Abstrakt (česky)
   Koncentrace estrogenů 17b-estradiolu, estriolu, estronu, 17a-ethinylestradiolu, mestranolu a norethisteronu a antropogenního gadolinia byly stanoveny v potocích a řekách, čističkách odpadních vod a vodárnách v Praze. Rychlý rozklad estrogenů v povrchových vodách umožňuje, aby koncentrační gradient estrogenů byl použit jako velmi přesný a citlivý indikátor úniku městských splaškových vod do povrchové vody. Konzervativní chování Gd v povrchové a podzemní vodě dokumentuje přítomnost odpadní vody z nemocnic v systému povrchových vod.
Abstrakt (anglicky)
   The concentration of the estrogens 17b-estradiol, estriol, estrone, 17a-ethinylestradiol, mestranol and norethisterone and of the anthropogenic gadolinium have been determined in the creeks and rivers, sewage plants and water works of the city of Prague. The rapid degradation of the estrogens in surface water allows the estrogen concentration gradient to be used as a very precise and sensitive guideline by which to pin-point sewage leaks into surface runoff water. The conservative behaviour of Gd in surface and groundwater documents the presence of sewage water from hospitals in the surface water system.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014