Podrobnosti záznamu

Název
    Integrated microbiostratigraphical research of the Cretaceous/Tertiary boundary at the Uzgruň section in the year 1998
Další názvy
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998