Podrobnosti záznamu

Název
    Integrated stratigraphy of the Lower Devonian in the Barrandian area, Czech Republic: An introduction of the project, preliminary data
Autor
    Carls, P.
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Slavík, Ladislav
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Subcommission on Devonian Stratigraphy Newsletter
Svazek/č.
    Roč. 23, -
Strany
    s. 71-74
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Integrovaná stratigrafie spodního devonu v Barrandienu, Česká republika: úvod do projektu a předběžné výsledky
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Barrandian
    integrated stratigraphy
    Lower Devonian
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Czech
    Data
    Devonian
    Integrated
    Introduction
    Lower
    Preliminary
    Project
    Republic
    Stratigraphy
Abstrakt (česky)
   Účelem této krátké zprávy je prezentovat současný stav zpracování dat z Lochkovu. Předběžná data byla publikována v knize abstrakt z terénní konference IGCP 499 v San Juanu (Slavík et al.). V tomto příspěvku jsou konodontová data upravena vzhledem k nejnovějším výsledkům a detailní korelaci mei stratigrafickými profily. Výzkum je součástí většího projektu, který zahrnuje integrovanou stratigrafii celého spodního devonu v Barrandienu. Hlavním cílem projektu, který začal v roce 2006 je zaplnit mezery v poznání raně devonské stratigrafie ve stratotypové oblasti a tím také zvýšit kapacitu tohoto klíčového regionu pro globální stratigrafické korelace. V příspěvku budou prezentována detailní biostratigrafická data a jemná distribuce konodontových taxonů ve svrchním lochkovu Barrandienu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012