Podrobnosti záznamu

Název
    Integrated stratigraphy of the Lower Devonian in the Barrandian area, Czech Republic - A preliminary data from the Lochkovian
Autor
    Carls, P.
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Slavík, Ladislav
    Valenzuela-Ríos, J. I.
Konference
    Field Meeting IGCP 499 (IUGS/UNESCO) Devonian land-sea interaction: evolution of ecosystems and climate (14.05.2007-22.05.2007 : San Juan, Argentina)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Field Meeting IGCP 499 (IUGS/UNESCO) Devonian land-sea interaction: evolution of ecosystems and climate
Strany
    S. 80-83
Poznámky
    Projekt: KJB300130613, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Integrovaná stratigrafie spodního devonu v Barrandienu, Česká republika - úvodní data z lochkovu
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    integrated stratigraphy
    Lochkovian
    magnetic susceptibility
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Czech
    Data
    Devonian
    Integrated
    Lochkovian
    Lower
    Preliminary
    Republic
    Stratigraphy
Abstrakt (česky)
   Smyslem práce je prezentovat současný stav zpracování dat ze stratigrafického stupně lochkov. Tato práce je však součástí většího a ambiciózního projektu, který zahrnuje "Integrovanou stratigrafii spodního devonu v barrandienské oblasti. Jeho hlavním cílem je zaplnit mezery v poznání raně devonské stratigrafie ve stratotypové oblasti a tím také zvýšit kapacitu tohoto klíčového regionu pro globální stratigrafické korelace. Pracovní strategie má dva hlavní kroky: Prvním krokem je vypracování komplexního a co nejpřesnějšího biostratigrafického rámce - globální biostratigrafické škály. Druhý krok představuje doplnění biostratigrafické sítě detailními daty získanými měřením magnetické susceptibility, dále pomocí terénní gamma-spektrometrie a z měření geochemických (MS-GRS-CH) na jednotlivých odkryvech. Tím by se měly podstatně zlepšit možnosti korelačních metod (hi-res) vápencových uloženin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012