Podrobnosti záznamu

Název
    Integrated system of a new generation for monitoring of dynamics of unstable rock slopes and rock fall early warning
Další názvy
    Integrovaný systém nové generace pro monitoring dynamiky nestabilních skalních svahů a včasná varování před skalním řícením
Autor
    Paluš, Milan
    Vařilová, Zuzana
    Zvelebil, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    The fourth Session of Board of Representatives of the International Consortium on Landslides
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2005/10/12 ; Washinghton D.C., USA
Výraz tezauru
    landslide, monitoring, time series evaluation, nonlinear dynamics, complex systems, early warning, time prognostication of a rock fall ,
Klíčové slovo
    Dynamics
    Early
    Fall
    Generation
    Integrated
    Monitoring
    New
    Rock
    Slopes
    System
    Unstable
    Warning
Abstrakt (česky)
   Od roku 2002 je v NP České Švýcarsko budován moderní, na nejnovějších vědeckých a technických výsledcích založený Integrovaný systém (IS) pro efektivní a přírodě přátelský management rizik skalních řícení. Pro rigoroznější uchopení velmi komplexní dynamiky porušování skalního svahu IS impletuje teoreticko-metodickou základnu dynamiky komplexních systémů.Tak je vytvořen základ pro kavalitativní změnu ve využívání počítačové techniky pro vysoce automatizové hdnocení dat, modelování rizikového procesu a včasná varování.
Abstrakt (anglicky)
   A high-tech, scientifically challenging Integrated System (IS) for effective, nature-friendly management of rock fall risks has been under construction on the territory of Bohemian Switzerland NP since 2002. Implementation of complex dynamical systems knowledge and methods to provide more realistic and mathematically more rigorous grasping of very complex dynamics of rock slope stability failure is the main highliht of the system. Those methods provide a basis for a qualitative step in implementation of computers for future highly automated run of data assessment, modelling and early warning modules of the system.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014