Podrobnosti záznamu

Název
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
Údaj o odpovědnosti
    Jan Jelínek, Radomír Grygar
Další názvy
    Interakce alpinské a variské orogeneze studovaná pomocí digitálního modelu terénu - moravsko-slezská oblast
Autor
    Grygar, Radomír
    Jelínek, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    No. 20
Strany
    p. 51-55
Rok
    124
Poznámky
    3 obr., 8 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    brunovistulikum
    digitální simulace
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    hornoslezská pánev
    karpatská neogenní předhlubeň
    moravskoslezská oblast
    morfostruktura
    tektonika bloková
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Alpine
    Area
    Basis
    Digital
    Elevation
    Interaction
    Models
    Moravosilesian
    Orogeny
    Study
    Variscan
Abstrakt (anglicky)
   The Moravosilesian area is unique case due to superposition of three structural levels, corresponding to three orogeny cycles. Lower most Pan-African (Cadomian) Brunovistulicum foreland terrane conditioned and influenced complex geological and among other deformation development of later Variscan accretion wedge. Finally sequences of the West Carpathian foredeep and the Outer West Carpathian nappes formed Alpine accretion wedge. The morphotectonic analysis is based on 3D visualization and interpretation of digital elevation models (DEM) of above-mentioned structural levels (Pan-African, Variscan and Alpine). Sedimentary loading caused by West Carpathian Molasses sedimentary filling, alike as tectonic loading by Other Carpathian nappes, significantly conditioned and influenced development of lithospheric flexure of Alpine foreland and mainly its brittle faults activation - rifting and volcanic activity.
   Distinct block tilting is typical brittle deformation of rigid Brunovistulian basement that followed genesis of asymmetric lithospheric flexure. The Alpine rejuvenation is indicated equally on originally Variscan originated faults
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012