Podrobnosti záznamu

Název
    Interactive program for kinematic problems in laterally heterogeneous media
Údaj o odpovědnosti
    Petr Firbas, Marta Skorkovská
Další názvy
    Program pro interaktivní řešení kinematických úloh v laterálně nehomogenních prostředích
Autor
    Firbas, Petr
    Skorkovská, Marta
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Svazek/č.
    Vol. 24
Strany
    p. 51-69
Rok
    1990
Poznámky
    5 tab., 2 sch., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Předmětová skupina
    model matematický
    rychlost elastických vln
    seizmické modelování
    seizmika refrakční
    seizmologie
Klíčové slovo
    Heterogeneous
    Interactive
    Kinematic
    Laterally
    Media
    Problems
    Program
Abstrakt (česky)
   Byl vyvinut interaktivní programový systém pro rychlé a přesné určení rychlostního rozložení seizmických vln v dvourozměrném vrstevnatém, laterálně nehomogenním prostředí. K tomu účelu byla vybrána metoda postupných aproximací při řešení obrácené kinematické úlohy. Pro výpočet paprsků byla rozvinuta metoda, která předpokládá po částech lineární aproximaci prostředí, kde řešení paprskových rovnic je dáno analytickými výrazy. Podrobně je popsán programový systém počítače
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012