Podrobnosti záznamu

Název
    Interakce alpinské a variské orogeneze studovaná pomocí digitálního modelu terénu - moravsko-slezská oblast
Další názvy
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area