Podrobnosti záznamu

Název
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
Údaj o odpovědnosti
    Karel Vybíhal, Jiří Faimon
Další názvy
    The interaction of bayerite and silicic acid in slightly acid solutions under ambient conditions
Autor
    Faimon, Jiří, 1950-
    Vybíhal, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 117-118
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    550.4
Skupina konspektu
    54
    55
Předmětová skupina
    draslík
    hliník
    hydroxidy
    interakce voda-hornina
    koncentrace
    křemík
    kyseliny
    minerály jílové
    přesycení
    roztok
    sodík
    sorpce
    studie experimentální
Klíčové slovo
    Bayeritu
    Interakce
    Křemičité
    Kyselém
    Kyseliny
    Normálních
    Podmínek
    Prostředí
    Slabě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012