Podrobnosti záznamu

Název
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
Další názvy
    The interaction of bayerite and silicic acid in slightly acid solutions under ambient conditions
Autor
    Faimon, Jiří
    Vybíhal, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Svazek/č.
    Roč. XII, č. 1
Strany
    2
Rok
    2005
Výraz tezauru
    batch experiment
    bayerite
    PHREEQC
    saturation
    silicic acid
    sorption
Klíčové slovo
    Bayeritu
    Interakce
    Křemičité
    Kyselém
    Kyseliny
    Normálních
    Podmínek
    Prostředí
    Slabě
Abstrakt (česky)
   Interaction between bayerite, Al(OH)3, and silicic acid, H4SiO4, was studied in slightly acid solutions (pH ~ 4.2) at three Si/Al molar ratios (1:1, 1:3 and 1:5) under using of stirred batch reactors. The initial concentrations of H4SiO4 were 1.65x10-3 mol l-1 in all solutions. Two different concentrations of alkaline metals (K, Na), zero and 2x10-3 mol l-1, were adjusted in the solutions. At the initial stage of experiment (0-2 days), the H4SiO4 concentrations quickly decrease to the roughly limit values, between 1.55x10-3 and 1.60x10-3 mol l-1. This decrease, relatively slight (from 5x10-5 to 1x10-4 mol) and rapid (from -8.10-6 to -7.10-5 mol l-1 day-1), was linearly dependent on the bayerite content; it was interpreted as a (chemi)sorption of H4SiO4 on bayerite surface. At the advanced stages of experiment (2 200 days), the concentrations of H4SiO4 stagnated (the slopes of kinetic curves range from -7.10-8 to +2.10-7 mol l-1 day-1).
Abstrakt (anglicky)
   Interaction between bayerite, Al(OH)3, and silicic acid, H4SiO4, was studied in slightly acid solutions (pH ~ 4.2) at three Si/Al molar ratios (1:1, 1:3 and 1:5) under using of stirred batch reactors. The initial concentrations of H4SiO4 were 1.65x10-3 mol l-1 in all solutions. Two different concentrations of alkaline metals (K, Na), zero and 2x10-3 mol l-1, were adjusted in the solutions. At the initial stage of experiment (0-2 days), the H4SiO4 concentrations quickly decrease to the roughly limit values, between 1.55x10-3 and 1.60x10-3 mol l-1. This decrease, relatively slight (from 5x10-5 to 1x10-4 mol) and rapid (from -8.10-6 to -7.10-5 mol l-1 day-1), was linearly dependent on the bayerite content; it was interpreted as a (chemi)sorption of H4SiO4 on bayerite surface. At the advanced stages of experiment (2 200 days), the concentrations of H4SiO4 stagnated (the slopes of kinetic curves range from -7.10-8 to +2.10-7 mol l-1 day-1).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012