Podrobnosti záznamu

Název
    Internet database of decorative and building stone
Další názvy
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů
Autor
    ,
    Skarková, Helena
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Dimension Stone
Poznámky
    Akce: 2004 ; Praha
Výraz tezauru
    scheme of database, structure of the database, content of the database
Klíčové slovo
    Building
    Database
    Decorative
    Internet
    Stone
Abstrakt (česky)
   Stoupající poptávka po kvalitním přírodním materiálu vhodném pro dekorační a stavební účely vede k rozvoji kamenického odvětví. Na půdě ČGS vzniká databáze českých dekoračních a stavebních kamenů těžených jak v současnosti,tak v minulosti, která obsahuje jejich vlastnosti, zdroje a místa použití. Je konstruována tak, aby mohla být případně propojena s podobnými systémy v Evropě, přičemž by vznikl rozsáhlý informační systém zabývající se touto tématikou,přístupný na internetu odborníkům a veřejnosti.
Abstrakt (anglicky)
   The increasing demand for good-quality material that is suitable for decorative and building purposes makes a considerable contribution to the development of stone-working branches of industry. A project was estab-lished at the Czech Geological Survey last year, targeted towards the creation of an accessible internet data-base of decorative and building stone in the Czech Republic. The database contains basic types of rocks ex-tracted in the Czech Republic for these purposes in the past and present, together with their properties, sources and uses. Future connection of the Czech database with similar systems in Europe will lead to the creation of a complex international system that can be employed in a number of branches of science and industry.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014