Podrobnosti záznamu

Název
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
Údaj o odpovědnosti
    Silvester Šály, Ján Bienik = Ján Bienik
Další názvy
    Interpretation of well logging measurements in the Ždánice 1 pool in crystalline rocks
Autor
    Bienik, Ján
    Šály, Silvester
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 2
Strany
    s. 179-183
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granodiorit
    karotáž
    metody průzkumu
    porozita
    zpracování dat
    Ždánický les
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ždánický les
Klíčové slovo
    Interpertácia
    Karotážnych
    Ložisku
    Meraní
    Ždánice-kryštalinikum
Abstrakt (česky)
   Metodika karotážních měření v aplikaci na nepravidelně rozpukané těleso granodioritu v podloží flyše v oblasti Ždánického lesa. Uvedena mapa celkové pórovitosti v ploše ropné a plynové zony, data potvrzeny čerpacími pokusy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012