Podrobnosti záznamu

Název
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
Autor
    Mach, K.
    Rajchl, M.
    Uličný, David
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sedimentology
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 5
Strany
    s. 1419-1447
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0629, GA ČR3cav_un_auth*0007331
    Projekt: OG 13/02, GA MŽP, CZ3cav_un_auth*0242191
    Překlad názvu: Záznam tektoniky a kompakce v jezerně-deltovém systému: miocén oherského riftu, Česká republika
    Rozsah: 29 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    compaction
    delta
    Eger Graben
    extensional tectonics
    forced folding
    growth fault
    Miocene
Klíčové slovo
    Compaction
    Czech
    Delta
    Eger
    Graben
    Interplay
    Lacustrine
    Miocene
    Republic
    Rift-margin
    System
    Tectonics
Abstrakt (česky)
   Sedimentární komplex bílinské delty raně miocénního stáří zahrnuje fluvio-deltová a jezerní klastika uložená podél jihovýchodního okraje mostecké pánve, části oherského riftu v severních Čechách. Bílinský sedimentární sled obsahuje doklady opakovaného postupu osního deltového systému do jezera, v nadloží mocné akumulace organického materiálu a jezerních jílů, podél aktivního poklesového zlomu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013