Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Lednická, Markéta
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 155-160
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Interpretation of seismic records of blasting operations performed in gallery Jeronym in Cista
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    blasting operations
    historical Mining Jeronym in Cista
    seismic effect,
Klíčové slovo
    Čisté
    Interpretace
    Jeroným
    Prací
    Prováděných
    Seizmických
    štole
    Trhacích
    Záznamů
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje výsledky interpretace seizmických záznamů. Podstatnou část tvoří záznamy projevů trhacích prací, které byly realizovány jako součást technologie rekonstrukce štoly Jeroným v Čisté. Množství odstřelované trhaviny bylo upravováno podle naměřených seizmických jevů.
Abstrakt (anglicky)
   This paper summarized results that were obtained from interpretation of seismic records. The main part of events is records of blasting operations in gallery Jeronym in Cista as part of technology. Changes of explosive quantity were modifying according measured seismic effects.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012