Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
Další názvy
    Interpretation of the Permo-Carboniferous top envelope in central part of Bohemian Paradise
Autor
    Skácelová, Zuzana
    Tasáryová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Permocarboniferous, 3D modelling, Mnichovohradiště Basin, Krkonoše Basin
Klíčové slovo
    3D
    Centrální
    části
    Českého
    Interpretace
    Modelování
    Omezení
    Permokarbonu
    Ráje
    Svrchního
    Základě
Abstrakt (česky)
   Korelace vrtných a geofyzikálních dat poskytuje rámec pro 3D modelování podpovrchových uloženin. Struktury a vycházející uloženiny překryté kvartérem mohou být stejně úspěšně detekovány a prostorové vztahy mezi nimi odhaleny. Pre-sedimentární reliéf křídových uloženin v sv. části mnichovohradišťské pánve; digitální model reliéfu z. části podkrkonošské pánve; svrchní omezení permokarbonu z. části podkrkonošské pánve; a lužická zlomová zóna s deformovaným prosečenským souvrstvím získaných metodou kriging jsou prezentovány v tomto dokumentu.
Abstrakt (anglicky)
   Interpretation of the Permo-Carboniferous top envelope in central part of Bohemian Paradise
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014