Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretation of Chemical Composition and X-Ray Diffraction Patterns of Chlorites
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Weiss
Autor
    Weiss, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 2
Strany
    s. 93-104
Rok
    1991
Poznámky
    5 obr., 1 tab., 8 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    chlority
    difrakce rentgenová
    krystalochemie
    krystalová struktura
Klíčové slovo
    Chemical
    Chlorites
    Composition
    Diffraction
    Interpretation
    Patterns
    X-Ray
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá krystalochemickou klasifikací chloritů, zejména z hlediska složení oktaedrické vrstvy. Zvláštní pozornost se věnuje postavení těžkých atomů ve strukturní mřížce
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012