Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretation of the dispersion curves of short-period rayleigh waves observed in the west Carpathians
Autor
    Holub, Karel
    Novotný, O.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    č. 11
Strany
    s. 49-58
Rok
    1997
Poznámky
    Projekt: 222/95, GA UK, CZ
Klíčové slovo
    Carpathians
    Curves
    Dispersion
    Interpretation
    Observed
    Rayleigh
    Short-period
    Waves
    West
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012