Podrobnosti záznamu

Název
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
Další názvy
    Interpretace geochemických analýz z celkové horniny v gechemii vvřelých hornin: představujeme Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
Autor
    Erban, Vojtěch
    Farrow, Colin
    Janoušek, Vojtěch
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Petrology
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 6
Strany
    5
Rok
    2006
Výraz tezauru
    igneous rocks, geochemistry, norms, graphs, software, MS Windows, R language
Klíčové slovo
    Data
    GCDkit
    Geochemical
    Geochemistry
    Igneous
    Interpretation
    Introducing
    Toolkit
    Whole-rock
Abstrakt (česky)
   Geochemical Data Toolkit (GCDkit) je program pro správu a přepočítávání geochemických dat vyvřelých a metamorfovaných hornin. Program je napsán ve Windows verzi jazyka R, který poskytuje flexibilní a komplexní nástroje a prostředí pro analýzu dat a jejich grafické zpracování. GCDkit byl navržen tak, aby odstranil rutinní a zdlouhavé operace s rozsáhlými soubory geochemických dat zpřístupněním široké palety statistckých, výpočetních a grafických funkcí jazyka R. GCDkit je k dispozici jako Volný software podle podmínek Free Software Foundation's GNU General Public License, a je ke stažení na adrese http://www.gla.ac.uk/gcdkit.
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical Data Toolkit (GCDkit) is a program for handling and recalculation of geochemical data from igneous and metamorphic rocks. It is built using the Windows version of R, which provides a flexible and comprehensive language and environment for data analysis and graphics. GCDkit was designed to eliminate routine and tedious operations involving large collections of whole-rock data and, at the same time, provide access to the wealth of statistical functions built into R. GCDkit is available as Free Software under the terms of the Free Software Foundation's GNU General Public License and can be downloaded from http://www.gla.ac.uk/gcdkit.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014