Podrobnosti záznamu

Název
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
Další názvy
    Intraformational conglomerates in the Lower Miocene sediments of the Ždánický les Mts.
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
Autor
    Dohnal, Kamil
    Hamršmíd, Bohumil
    Zádrapa, Miroslav
Další autor; role
   Hamršmíd, Bohumil
   Původce
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 16
Strany
    s. 109-118
Rok
    1995
Poznámky
    8 obr., 2 tab., 15 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Předmětová skupina
    analýza valounová
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    nanoplankton
    paleogeografie
    příkrov
    sedimenty klastické
    vrásnění alpinské
Předmětová kategorie
    konglomeráty
    valounová analýza
    zdroj klastického materiálu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nosislav (Břeclav)
    Rusava (Kroměříž)
    Ždánice (Hodonín)
Klíčové slovo
    Intraformační
    Lesa
    Miocénu
    Oblasti
    Sedimentech
    Slepenec
    Spodního
    Ždánického
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012