Podrobnosti záznamu

Název
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic of the Plasy area
Autor
    Dolejš, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 17-21
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    aplit
    Barrandien
    diabas
    diorit
    gabro
    horniny žilné
    intruze
    lamprofyry
    magnetická susceptibilita
    proterozoikum
    ryolit
    středočeský pluton
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Plasy-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    11-42
    12-31
    Barrandienském
    Horniny
    Intruzivní
    Manětín
    Okolí
    Plas
    Plasy
    Proterozoiku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012