Podrobnosti záznamu

Název
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas
Další názvy
    Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic of the Plasy area
Autor
    Dolejš, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2007, č. 1
Strany
    5
Rok
    2008
Výraz tezauru
    intrusive rocks
    Proterozoic
    Western Bohemia
Klíčové slovo
    Barrandienském
    Horniny
    Intruzivní
    Okolí
    Plas
    Proterozoiku
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá intruzivními horninami v barrandioenském proterozoiku okolí Plas
Abstrakt (anglicky)
   The paper describes intrusive rocks in the vicinity of Plasy
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012