Podrobnosti záznamu

Název
    Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). 2
Strany
    s. 31-36
Poznámky
    Projekt: RK01P03OMG004, GA MK
    Překlad názvu: Malacozoological Inventory of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve (Southern Bohemia, Strakonice District)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    alluvial woodland
    malacozoology
Klíčové slovo
    Bažantnice
    Čechy
    Inventarizační
    Jižní
    Malakozoologický
    Okres
    PR
    Pracejovic
    Strakonice
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   V přírodní rezervaci Bažantnice u Pracejovic byly zjištěny 32 druhy měkkýšů (27 suchozemských, 5 vodních). Převažující společenstva lesních měkkýšů jsou zastoupena druhy s různou afinitou na mikroklima stanovišť. Měkkýší druhy vodních stanovišť jsou slabě zastoupeny, druhy otevřených stanovišť zcela chybějí.
Abstrakt (anglicky)
   Altogether 32 molluscan species (27 terrestrial, 5 freshwater) were recorded in the Nature Reserve of Bažantnice u Pracejovic. Woodland communities consisting of species with various relations to moisture of habitats dominate terrestrial molluscan fauna. The elements of aquatic habitats are poorly represented while open grounds species totally absent.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012