Podrobnosti záznamu

Název
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien
Další názvy
    Barremsko-albské cysty dinoflagellát slezské jednotky Vnějších Západních Karpat
Autor
    Skupien, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    No. zvl.č.
Strany
    p. 34-42
Rok
    1997
Poznámky
    5 obr., 19 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    alb
    barrem
    biocenóza
    biostratigrafie
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-spodní
    morfologie funkční
    slezská jednotka
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
    Malenovice (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    Barremian-Albian
    Carpathians
    Cysts
    Czech
    Dinoflagellate
    Inventory
    Outer
    Republic
    Silesian
    Unit
    Western
Abstrakt (anglicky)
   The Pindula section near the town of Frenštát pod Radhoštěm at the Satina section near the village of Malenovice were selected for an introductory study of acid-resistent organic-walled dinoflagellate cysts in the Godula development of the Silesian unit (Outer Western Carpathians). Both sections consist of flysch sediments belonging to the Těšín-Hradiště Formation, Veřovice Member and Lhoty Formation. Based on biostratigraphic correlation the studied interval comprised the Lower Barremian to Upper Albian; the Middle Albian could not be detected however
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012