Podrobnosti záznamu

Název
    Inverse Analysis for estimating some Characteristics of Stress Fields and Effective Installation of Bolt Reinforcement
Autor
    Malík, Josef
    Martinec, Petr
Konference
    Ankerausbau im Bergbau/5. : 02.06.2004-03.06.2004 : Aachen, Německo)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ankerausbau im Bergbau. Vorträge anlässlich des fünften internationalen Kolloquiums
Strany
    s. 413-423
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Překlad názvu: Zpětná analýza některých charakteristik napěťových polí a efektivní instalace kotevní výztuže
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    horizontal stress tensor
    inverse analysis
    roofbolting
Klíčové slovo
    Analysis
    Bolt
    Characteristics
    Effective
    Estimating
    Fields
    Installation
    Inverse
    Reinforcement
    Stress
Abstrakt (česky)
   Zpětná analýza umožňuje určit některé složky tenzoru napětí, což je popsáno v tomto článku. Jako parametry vstupující do inverzní analýzy jsou použity deformace betonového ostění těžní jámy. Inverzní analýza umožňuje určit směry hlavních napětí a jejich poměr. Anizotropie původních napětí ovlivňuje stabilitu podzemních konstrukcí. Metoda byla použita k určení těchto charakteristik na dole Frenštát v Beskydech. Znalost struktury anizotropie umožňuje optimální instalaci kotevní výztuže, což je rovněž diskutováno v článku.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012