Podrobnosti záznamu

Název
    Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve
Autor
    Kolcun, Alexej
    Malík, Josef
Konference
    Moderní matematické metody v inženýrství (01.06.2009-03.06.2009 : Dolní Lomná, Česká republika)
Jazyk
    slovensky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 18. semináře
Strany
    S. 96-100
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Back analysis for estimation the primary stress tensor in rock mass
    Překlad názvu: Inverzní analýza pro odhad primárního tenzoru napětí v horském masivu
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    back analysis
    displacement
    least square method
    stress tensor
Klíčové slovo
    Analýza
    Horskom
    Inverzná
    Masíve
    Napätia
    Odhad
    Primárneho
    Tenzoru
Abstrakt (anglicky)
   The back analysis that makes possible to identify some characteristic of primary stress tensor is described in the paper. Method is based on the confrontation the displacements observed on the tunnel shell during the drift excavation and displacements which are the results of numerical models of simulated drift excavation under exactly specified boundary conditions. GEM3 software developed in Institute of Geonics and data from the experimental underground laboratory ASPO were used.
Abstrakt (ostatní)
   V príspevku je popísaná metóda identifikácie charakteristík primárneho napätia na základe inverznej analýzy nameraných posunutí, indukovaných postupným razením tunelu. Primárne napätie je odvodené konfrontáciou nameraných posunutí a posunutí, ktoré sú výsledkom presne špecifikovaných silových okrajových podmienok na simulovaný model. K výpočtom je použitý MKP programový systém GEM3, vyvíjaný na ÚGN a data z experimentálnej štólne ASPO.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012