Podrobnosti záznamu

Název
    Investigation of granite inhomogeneity with well logging methods
Údaj o odpovědnosti
    László Zilahi-Sebess, Gábor Szongoth
Autor
    Szongoth, Gábor
    Zilahi-Sebess, László
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 77, č. 2
Strany
    s. 127-134
Rok
    2002
Poznámky
    8 obr., 1 tab., 8 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    granit
    homogenita
    karotáž
    kontrola tektonická
    krušnohorský pluton
    metoda akustická
    metoda geotermická
    zlom
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krušné hory
    Podlesí (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    Granite
    Inhomogeneity
    Investigation
    Logging
    Methods
    Well
Abstrakt (anglicky)
   In this study we present at case history on the investigation of a fissure-system in granite rock of the Krušné hory Mts., Czech Republic, with the help of well logging methods. We applied acoustic borehole televiewer (BHTV) as the, most important tool, but we made several additional logs, too, which are very sensitive to the fracture (full wave sonic, resistivity, caliper). The real influx points from among the open fissures were detected with heat pulse flowmeter (HPF) logging. This paper provides information obtained from BHTV measurements and the integrated interpretation of logs. Some statements were made on the geotechnical state of the granite body
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012