Podrobnosti záznamu

Název
    Investigation of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
Další názvy
    Výzkum současných katastrofických sesuvů ve flyšovém pásmu Vnějších Západních Karpat (Česká republika): Pokrok pro lepší hodnocení ohrožení
Autor
    Baroň, Ivo
    Burda, Jan
    Hradecký, Jan
    Klimeš, Jan
    Kosačík, Tomáš
    Kresta, František
    Pánek, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Natural Hazards and Earth System Sciences
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 1
Strany
    10
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Flysch belt, Outer West Carpathians, Catastrophic landslides, Eatrhflow, Hazard Assessment
Klíčové slovo
    Assessment
    Belt
    Better
    Carpathians
    Catastrophic
    Czech
    Flysch
    Hazard
    Investigation
    Landslides
    Outer
    Progress
    Recent
    Republic
    Towards
    Western
Abstrakt (česky)
   Článek pojednává o sesuvném komplexu v Hlubočích (Brumov-Bylnice), který se skládá ze středně mělkého translačního sesuvu a hluboce založeného rotačního sesuvu, které způsobily vznik katastrofického zemního proudu na jejich čele. Detailní terénní výzkum, zjištění dostupných archivních dat a dotazování místních obyvatel umožnily stručnou charakteristiku a rekonstrukci gravitačních pohybů v území před a během katastrofické fáze 3.-4. 4. 2006. Tyto údaje spolu s pasivními faktory zásadně přispívá k lepšímu identifikování potenciálně nnebezpečných svahových deformací ve studované oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with a landslide complex at Hluboče (Brumov-Bylnice town), which is composed of shallow translational (up to 10m thick) as well as deep-seated (up to 20m thick) rotational landslides, which generated a catastrophic earthflow at their toe. Detailed field investigation, review of the archive sources and interviewing of local inhabitants allowed brief description of slope movement history prior the catastrophic event as well as detailed reconstruction of slope failure mechanisms during the main movement activity (3-4 April 2006). This information, along with the detailed description of the passive as well as active causative factors (structural and morphologic settings) can contribute towards better identification of potentially dangerous slope failures in the study region.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014