Podrobnosti záznamu

Název
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
Údaj o odpovědnosti
    Jan Jelínek, Petr Waclawik
Autor
    Jelínek, Jan
    Waclawik, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Strany
    s. 37-38
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    digitalizace
    geomorfologie
    hornoslezská pánev
    karbon
    konference
    modelování
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
    paleoreliéf
    rejuvenace
    reliéf
    uhelný revír
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Analysis
    Basin
    Fault
    Investigation
    Karviná
    Morphotectonic
    Rejuvenated
    Using
    Zones
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012