Podrobnosti záznamu

Název
    Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens
Autor
    Holub, Karel
    Knejzlík, Jaromír
    Konečný, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 1
Strany
    s. 188-193
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Vyšetřování fyzikálně-mechanických vlastností vzorků droby
    Rozsah: 6 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    greywacke
    mechanical and physical properties
Klíčové slovo
    Greywacke
    Investigation
    Mechanical
    Physical
    Properties
    Specimens
Abstrakt (česky)
   V práci jsou uvedeny některé výsledky laboratorních experimentů provedených za účelem stanovení fyzikálně-mechanických vlastností vzorků kulmské droby, jako jsou: ultrazvuková rychlost vp při hydrostatickém tlaku, napěto-deformační vlastnosti, hustota a pevnost v příčné tahu. Navíc byla u vzorků vyšetřována petrologická struktura na tenkých výbrusech původní horniny pod opticky polarizujícím mikroskopem.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012