Podrobnosti záznamu

Název
    Ionospheric oscillations caused by geomagnetic Pi2 pulsations and their observations by multipoint continuous Doppler sounding; first results
Autor
    Bochníček, Josef
    Burešová, Dalia
    Chum, Jaroslav
    Hejda, Pavel
    Hruška, František
    Šindelářová, Tereza
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Advances in Space Research
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 6
Strany
    s. 667-676
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: 1QS300120506, GA AV ČR3cav_un_auth*0000906
    Projekt: GA205/06/0875, GA ČR3cav_un_auth*0217468
    Projekt: GA205/07/1367, GA ČR3cav_un_auth*0228751
    Projekt: IAA300420603, GA AV ČR3cav_un_auth*0216988
    Překlad názvu: Ionosférické oscilace způsobené geomagnetickými pulzacemi Pi2 a jejich pozorování prostřednictvím Dopplerovského systému; první výsledky
    Rozsah: 10 s. : web
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    Doppler sounding
    Geomagnetic pulsations
    Ionosphere irregularities
    Magneto-hydrodynamic (ULF) waves
    Magnetosphere-ionosphere interactions
Klíčové slovo
    Caused
    Continuous
    Doppler
    First
    Geomagnetic
    Ionospheric
    Multipoint
    Observations
    Oscillations
    Pi2
    Pulsations
    Results
    Sounding
Abstrakt (česky)
   V roce 2004 náš ústav započal provoz Dopplerovského systému za účelem výzkumu vlivu infrazvukových, akustickogravitačních vln a geomagnetických pulsací na ionosféru. Od roku 2007 pracují 4 vysílače na kmitočtu 3.59 MHz. V tomto článku se zabýváme korelací mezi Doplerovskými záznami a nepravidelnými geomagnetickými pulzacemi Pi-2 zaznamenanými na geomagnetické observatoři Budkov. Tyto pulsace o periodách 1-3 minuty se objevují prakticky současně na všech čtyřech trasách Dopplerovského systému. Dopplerovský signál je nejlépe korelován s horizontálními složkami magnetického pole. V magnetickém poli jsou odpovídající pulzace jsou převážně levotočivé s eliptickou až lineární polarizací. V jedmom případě jsme pozorovali i pravotočivou polarizaci. Fázový, respektive časový posuv mezi Dopplerovským signálem a fluktuacemi jednotlivých složek geomagnetického pole se lisí případ od případu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013