Podrobnosti záznamu

Název
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    E. Murad and P. Rojík
Autor
    Murad, E.
    Rojík, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Clay minerals
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 4
Strany
    p. 427-440
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 6 diagr., 1 fot.
    Bibliografie na s. 439-440
    il.
    Zkr. název ser.: Clay Miner.
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
    622
Předmětová skupina
    barva
    difrakce rentgenová
    goethit
    hydroxidy
    jarosit
    kyselá důlní voda
    lom
    oxidace
    oxidy
    pH
    sokolovská pánev
    spektrometrie IR
    spektrometrie Mössbauerova
    sulfáty
    terciér
    uhlí hnědé
    zvětrávání
    železo
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lomnice (Sokolov, Sokolov)
    Nové Sedlo (Sokolov, Sokolov)
Klíčové slovo
    Basin
    Case
    Concepts
    Current
    Czech
    Environmental
    Indicators
    Iron
    Mine-drainage
    Mineralogy
    Precipitates
    Republic
    Review
    Sokolov
    Study
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012