Podrobnosti záznamu

Název
    Iron ore deposit Gara Djebilet, SW Algeria
Další názvy
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku