Podrobnosti záznamu

Název
    Is there a relationship between magmatic fabrics and brittle fractures in plutons? A view based on structural analysis, anisotropy of magnetic susceptibility and thermo-mechanical modelling of the Tanvald pluton (Bohemian Massif)
Další názvy
    Vztah mezi puklinami a magmatickymi stavbami
Autor
    Kabele, Petr
    Vyhnálek, Bohuslav
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Physics of the Earth and Planetary Interiors
Svazek/č.
    Roč. 157, č. 3-4
Strany
    24
    25
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS)
    anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), Bohemian Massif, fracture, magmatic fabric, pluton, thermomechanical modeling
    Bohemian Massif
    Fracture
    Magmatic fabric
    Pluton
    Thermomechanical modeling
Klíčové slovo
    Analysis
    Anisotropy
    Based
    Bohemian
    Brittle
    Fabrics
    Fractures
    Magmatic
    Magnetic
    Massif
    Modelling
    Pluton
    Plutons
    Relationship
    Structural
    Susceptibility
    Tanvald
    Thermo-mechanical
    View
Abstrakt (česky)
   Práce se zaměřuje na teplotní a mechanické aspekty chladnutí plutonických systémů ve vztahu k jejich vnitřní struktuře. Analyzován byl Tanvaldský pluton u Liberce (Český masiv, Krkonošsko-Jizerské krystalinikum).
Abstrakt (anglicky)
   The present study focuses on the thermal and mechanical aspects of cooling of plutonic systems with respect to their internal structure. Analysis of the Tanvald pluton and the nearby Liberec granite (the Krkonose-Jizera Plutonic Complex, Bohemian Massif) using the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) method indicates the decoupled magnetic fabrics formed by different processes in these two plutons. Two regional sets of vertical fractures cut across the plutons and their host rocks. They are interpreted as having been formed as opening mode fractures (joints) after emplacement and cooling.

   Relationship between magmatic fabrics and fractures in plutons
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014