Podrobnosti záznamu

Název
    Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands
Další názvy
    Izotopové složení organického uhlíku replikovaných rašelinných jader ze tří středoevropských vysokopoložených rašelinišť
Autor
    Adamová, Marie
    Bůzek, František
    Jačková, Ivana
    Novák, Martin
    Zemanová, Leona
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geochemical Journal
Svazek/č.
    Roč. 43, č. jaro
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    peat, Sphagnum, carbon, C sequestration, isotopes
Klíčové slovo
    Bulk
    Carbon
    Central
    Composition
    Cores
    European
    High-elevation
    Isotope
    Peat
    Replicated
    Sphagnum
    Three
    Wetlands
Abstrakt (česky)
   Většina dříve studovaných středoevropských rašelinišť ukazuje s poklesem hloubky a stáří rašeliny vzrůst hodnot d13C. Zde se zaměřujeme na lokalitu, která vykazovala opačný trend - pokles hodnot d13C rašelinného substrátu směrem do hloubky. Replikací nepotvrdila tento obrácený trend. Ukázalo se, že pozitivní trendy hodnot d13C s hloubkou jsou více rozšířené, než se původně předpokládalo. Pokles hodnot d13C atmosférického CO2 a emise izotopově lehčího metanu mají vliv na izotopové trendy v mladém rašelinném substrátu.
Abstrakt (anglicky)
   Most Central European wetlands studied previously show a 13C enrichment (i.e., higher d13C values) with an increasing depth and age. Here we focus on sites which showed lower d13C with an increasing depth and age when a single peat core was taken. Replication did not confirm this negative downcore d13C shift. A positive downcore d13C shift is more widespread than previously believed. We suggest that decreasing d13C of atmospheric CO2 and emissions of low- d13C methane belong to the main controls of the downcore d13C trends in young peat substrate.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014