Podrobnosti záznamu

Název
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Krzysztof Labus, Arnošt Grmela
Další názvy
    Izotopové složení podzemních vod v jihozápadní části hornoslezské uhelné pánve na území Polska a České republiky
Autor
    Grmela, Arnošt
    Labus, Krzysztof
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    s. 57-68
Rok
    2004
Poznámky
    9 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    556
Skupina konspektu
    556
Předmětová skupina
    důl
    geneze podzemní vody
    hornoslezská pánev
    hydrochemie
    izotopy stabilní
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    odvodňování
    paleozoikum-svrchní
    terciér
    voda fosilní
    voda minerální
    voda mořská
    voda podzemní
Předmětová kategorie
    2002-2003
Geografické jméno
    Česko
    Doubrava (Karviná, Orlová)
    Karviná
    Klimkovice (Nový Jičín, Ostrava)
    Lázně Darkov (Karviná, Karviná)
    Ostrava
    Petřvald (Karviná, Orlová)
    Polsko
Klíčové slovo
    Basin
    Coal
    Composition
    Czech
    Ground
    Isotopic
    Poland
    Republic
    Silesian
    SW
    Territories
    Upper
    Water
    Within
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012