Podrobnosti záznamu

Název
    Isotopic composition of lead in Czech coals
Autor
    Drahota, P.
    Ettler, V.
    Mihajlevič, M.
    Rohovec, Jan
    Strnad, L.
    Šebek, O.
    Vonásek, F.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Coal Geology
Svazek/č.
    Roč. 78, č. 1
Strany
    s. 38-46
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Izotopové složení olova v českém uhlí
    Rozsah: 9 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    206Pb/207Pb
    coal
    isotopes
    lead
    mineral composition
    speciation
Klíčové slovo
    Coals
    Composition
    Czech
    Isotopic
    Lead
Abstrakt (česky)
   Byla sledována vazba Pb v uhlí pomocí sekvenční extrakce a isotopové složení olova na vybraných vzorcích uhlí z České republiky. Olovo je ve většině bituminózního a hnědého uhlí mobilizováno 3M HCl, je pravděpodobně vázáno na karbonáty, oxidy a sulfidy přítomné v uhlí. Bituminózní uhlí průměrně obsahuje 33 mg/kg Pb, hnědé uhlí 8,9 mg/kg Pb. Poměr 206Pb/207Pb pro bituminózní uhlí je v rozsahu od 1,167-1,234 a pro hnědé uhlí 1,172-1,24. Nebyl zjištěn vztah mezi obsahem Pb a poměrem 206Pb/207Pb, a proto je obsah Pb kontrolován kombinací lithogenního a rudního Pb. Statistická závislost mezi vazbou Pb, mineralogickým složením a izotopovým složením Pb nebyla prokázána.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012