Podrobnosti záznamu

Název
    Isotopic geochronology of the Western Carpathian crystalline complex: the present state
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Cambel, Ján Král
Autor
    Cambel, Bohuslav
    Král, Ján
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 4
Strany
    p. 387-410
Rok
    1989
Poznámky
    7 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    geochronologie
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
    jaderná pohoří
    metamorfní pochody
    Slovenské rudohorie
Klíčové slovo
    Carpathian
    Complex
    Crystalline
    Geochronology
    Isotopic
    Present
    State
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012