Podrobnosti záznamu

Název
    Isotopic study in karst-fractured aquifers: Bohemian Karst
Další názvy
    Studium izotopů v krasovo-puklinovém prostředí
Autor
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Groundwater in Fractured Rocks - proceedings
Poznámky
    Akce: 2003 ; Praha
Výraz tezauru
    stabil isotopes, karst-fructured,
Klíčové slovo
    Aquifers
    Bohemian
    Isotopic
    Karst
    Karst-fractured
    Study
Abstrakt (česky)
   Korelace mezi maximální vydatností krasového pramene a dobou zdržení vody v Holyňsko-Hostimské synklinále ukazuje, že dominantní proudění podzemní vody má laminární charakter a na dotaci se podílí vstupy s rozdílnou dobou oběhu.
Abstrakt (anglicky)
   The correlation between maximal spring yield decreasing and time have shown the dominant circulation regimes of the Holyně-Hostim Syncline are those with laminar groundwater flow with different times of karst aquifer emptying circulation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014