Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
Údaj o odpovědnosti
    Alois Dubanský, Ottomar Gottstein
Autor
    Dubanský, Alois
    Gottstein, Ottomar
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 7
Strany
    s. 301-305
Rok
    1990
Předmětová skupina
    geochemická migrace prvků
    izotopy S
    ložiska pevných paliv
    severočeská pánev
    sulfidy a sulfosoli
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Severočeský hnědouhelný revír
Klíčové slovo
    Fe-disulfidů
    Izotopické
    SHR
    Síry
    Složení
Abstrakt (česky)
   Ve snaze snížit obsah síry v energetickém uhlí a zmírnit při jeho spalování nebezpečí úniku SO2 do atmosféry, jeví se pro severočeský hnědouhelný revír nadějná separace železných kyzů. Aby bylo možno průmyslově využít tuto metodu, bylo nutno sledovat rozsah výskytu Fe-kyzů v uhlí. Na základě geochemického výzkumu bylo rozlišeno několik genetických typů a podtypů a prověřena teorie vzniku a vývoje pyrit-markazitové mineralizace v uhlonosných sedimentech také z hlediska izotopického složení izotopů 34
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012