Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Milan Drábek, Jana Hladíková
Autor
    Drábek, Milan
    Hladíková, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 23
Rok
    1990
Poznámky
    23 s.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    Český masiv
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    izotopy S
    molybdenit
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Českého
    Izotopické
    Masívu
    Molybdenitech
    Síry
    Složení
Abstrakt (česky)
   Bylo sledováno izotopické složení síry v 59 vzorcích molybdenitu z výskytů různého typu. Rozpětí naměřených hodnot je -5.2 až +5.9 promile a mezi podsoubory lze pozorovat výrazné rozdíly. Interpretace izotopického složení molybdenitů bude provedena společně s interpretací obsahů stopových příměsí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012