Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
Údaj o odpovědnosti
    Jana Hladíková, Karel Žák
Další názvy
    Carbon and oxygen isotopic composition in Proterozoic carbonate rocks
Autor
    Hladíková, Jana
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 53
Předmětová skupina
    Barrandien
    geochemie izotopická
    horniny karbonátové
    izotopy C
    izotopy O
    moldanubikum
    proterozoikum
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Hornin
    Izotopické
    Karbonátových
    Kyslíku
    Moldanubika
    Proterozoika
    Složení
    Tepelsko-barrandienského
    Uhlíku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012