Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor
Další názvy
    The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.
Autor
    Magna, Tomáš
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Roč. 116, č. 3
Strany
    2
Rok
    2012
Výraz tezauru
    lithium isotopes, alkaline volcanic rocks, Eger rift, crustal contamination, mantle
Klíčové slovo
    Českého
    Doupovských
    Hor
    Izotopové
    Lithia
    Ráje
    Složení
    Vulkanitech
Abstrakt (česky)
   Lithium (Li) je litofilní prvek s rostoucím významem pro pochopení hlavních petrogenetických a geochemických procesů, jako je magmatická diferenciace, metasomatóza pláště, subdukce a interakce s nadložním plášťovým klínem, hydrotermální a nízkoteplotní alterace, korová kontaminace a zvětrávání. K dalšímu vymezení vlivu magmatické frakcionace a upřesnění charakteristiky zdrojových intruzivních i efuzivních alkalických magmat Českého ráje a Doupovských hor jsme studovali systematiku Li v primitivních a extrémně diferencovaných koncových členech těchto dvou významných vulkanických oblastí.
Abstrakt (anglicky)
   The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014