Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
Další názvy
    Isotope compositions of sulfur in sulfides, of carbon and oxygen in carbonates from mafic dike rocks in the Czech part of the Krušné Hory/Erzgebirge area
Autor
    , Jačková Ivana
    Holub, František V.
    Novák, Jiří K.
    Štemprok, Miroslav
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Výraz tezauru
    geochemistry
    Krušné hory/Erzgebirge
    lamprophyre
    stable isotopes
Klíčové slovo
    části
    české
    Hor
    Hornin
    Izotopové
    Karbonátech
    Krušných
    Kyslíku
    Mafických
    Síry
    Složení
    Sulfidech
    Uhlíku
    žilných
Abstrakt (česky)
   Karbonáty a část sulfidů v lamprofyrech jsou hydrotermálního původu. U některých vzorků nelze vyloučit subkrustální původ síry.
Abstrakt (anglicky)
   Carbonates and at least some sulphides in lamprophyres are of hydrothermal origin. Subcrustal origin of S in some samples cannot be excluded.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012